W naszej ofercie znajdziesz pełne spektrum pomiarów i przeglądów. Specjalizujemy się w okresowych przeglądach instalacji elektrycznych w obiektach mieszkaniowych (budynki wielorodzinne, kamienice, osiedla), obiektach biurowych (zarówno pojedyncze biura, jak i kompleksowo całe biurowce), obiektach handlowych (sklepy, magazyny, galerie handlowe) i obiektach przemysłowych (zakłady produkcyjne, fabryki, magazyny).
W ramach przeglądów instalacji elektrycznej wykonujemy również sprawdzenie działania przeciwpożarowych wyłączników prądu, jak i analizę termowizyjną kluczowych obiektów instalacji elektrycznej. W obiektach, których to dotyczy badamy działanie oświetlenia ewakuacyjnego. Jeśli masz taką potrzebę, możemy wykonać również pomiary instalacji teletechnicznych – okablowania sieci komputerowej, telefonicznej czy też monitoringu. Na życzenie przeprowadzamy analizy jakości napięcia w sieci klienta.

Efektem przeprowadzonych badań każdorazowo jest pisemny protokół zawierający wyniki pomiarów i analiz, listę zarejestrowanych nieprawidłowości jak również wnioski i zalecenia.

Zleciłeś nam wykonanie czy też modernizację instalacji elektrycznej lub teletechnicznej? Po zakończeniu prac cała instalacja zostanie przez nas sprawdzona, a protokół sprawdzenia znajdziesz w dokumentacji powykonawczej.

Pomiary i analizy wykonujemy specjalistycznych sprzętem pomiarowym firm takich jak Sonel, Fluke, Metrel, Ideal Network.